top
 
 
 

Нова тенденция в природосъобразното обработване на дървото е използването на термо дърво за целите на екстериора. За производството му се използват европейски иглолистни  и широколистни дървесни видове /например: северна ела, бук и др./, които се обработват при температури над 200 Со. То е доста стабилно, с ниска степен на измятане и свиване. При този вид технология се съхранява естествената повърхност на дървото.

Размери: дебелина - 26мм, ширина - 140мм, дължина -
Дъските са двустранно рифловани за допълнителна устойчивост на материала.

Монтаж на тераса от термично обработен бук

  1. Най-напред се подравнява основата, като се отстраняват камъни и бурени. За да се предотврати повторно прорастване на бурените се полага подходящо фолио.
  2. Върху фолиото се полага пясъчно легло, в което се поставят голямоформатни тротоарни плочи.
  3. За да бъде стабилна носещата конструкция, върху плочите се поставят носещи греди 7 х 7 или 6 х 12 см. Разстоянието между носещите греди е   50-70 см.
  4. Върху носещите греди се монтират дъските от термо дърво, на разстояние 3-5 мм една от друга. Предварително пробитите дъски се фиксират с по два винта към носещата греда. Задължително да се използват неръждаеми винтове, а главичките им да се вкарват навътре, за да не стърчат.