areal
Монтаж на решетъчни плочи ареал на примера на подход към гараж
1. Предвидената за озеленяване площ се оразмерява и маркира
2. Отстранява се горния слой пръст на съответната дълбочина, в зависимост от предвиденото проектно натоварване на площта, например за леки автомобили приблизително 20–30 см дълбочина. При водонепропускливи почви /например: глинени почви/ се препоръчва дълбочина 40 см.
3. Монтаж на страничните ограничители /например: готови бетонни блокчета или бордюри/
4. Трамбоване на долния слой на почвата
5. Полагане на носещия слой от чакъл или трошен камък 0/32  - 0/45. Дебелината на слоя е около 10-20 см. Подравняване и трамбоване на носещия слой.
6. Върху носещия слоя се полага още един по-тънък слой /баластово легло/ от пясък – около 4-5см. За по-добър растеж на тревата към пясъка може да се добави и градинарски тор. Този последен слой се подравнява, като се изтегля с подходяща летва или нещо подобно.
7. Върху последния слой се нареждат решетъчните плочи /по възможност в редове/. При нареждането обозначението /ареал или някое друго/винаги трябва да е на едно и също място /например: в горния десен ъгъл/. Плочите се повдигат леко една към друга откъм съседните им страни и се сглобяват една с друга.
8. Площта леко се трамбова, след което клетките на решетките се запълват без да се тъпчат с подходяща смес от почва и тор /в случай, че площта няма да се озеленява е възможно клетките да бъдат запълнени с филц или друг подходящ материал/. Засяват се тревните семена и се покриват с тънък слой пясък.
9. Полива се така, че субстратът да се намира на около 1 см. под горния ръб на клетката с цел съхраняване коренчетата на тревата. До поникването на тревата да се полива редовнo и да се поддържа оптимална влажност.wq

Важно!

При засяване на тревата, след поливането с вода,субстратът да е на около 0,5 - 1 см под горния кант на решетъчната плоча, за да се съхранят коренчетата на тревата.
В клетките преди полагането на плочите могат да бъдат инсталирани
и напоителни системи.

Предварително монтираните плочи могат да бъдат положени бързо и лесно
(до около 150 м2 на час).
Решетъчни плочи Ареал на немската фирма HORTI PLAST са направени от изключително здрав екстродиран материал.
Издържат натоварване
280 т/м2.
Имат много стабилна клетъчна структура.
Признават се за 100% озеленяване.

 

 
 
Възможност за маркиране с маркировъчни капачки.