areal

• децентрализирано, естествено просмукване на водата, избягване на наводнения

• защита от ерозия

• затревяване почти 100%

• неутрален и подлежащ на рециклиране материал

• идеална защита на коренната система на дърветата

• стабилни, издържат и тежки камиони - до 280 t/м2, имат усилващи напречни мостове за стабилизация, трапецоидна форма. Много стабилна клетъчна структура

• лек и бърз монтаж, хоризонтално и вертикално свързване на отделните плочи, възможно складиране една върху друга, възможно предварително сглобяване, лек транспорт (около 6 кг./м2)


• удобни за ходене имат релеф, предпазващ от подхлъзване


• оптимални условия за растеж на тревата, голям обем на клетката, канали за водата и корените, големи отвори към почвата